Понеделник, 29 Май 2017
Вторник, 15 Май 2012 08:06
Публична покана
Изготвяне, проектиране на инвестиционен проект "Пристройка на общежития в УПИ І-общежитие и УПИ ІІІ -общински пазар, кв. 92 по плана на гр. Неделино".

 Публикувана в АОП с уникален код 9001792
Валидна до 21.05.2012г.

 документация 6.60 Mb

 покана 872.10 Kb


Решение за прекратяване на обществена поръчка с предмет:

Изготвяне, проектиране на инвестиционен проект „Пристройка на общежития в УПИ І-общежитие и УПИ ІІІ-общински пазар, кв. 92 по плана на гр. Неделино” и публикувана в РОП с уникален код № 9001792.

 решение 321.14 Kb

 
Назад

ИНФОРМАЦИЯ

МЕСТНИ КОМИСИИ

centar.gif

ОБЩИНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

АРХИВ

.