Събота, 26 Юли 2014
О Б Я В А
Вторник, 22 Юли 2014 08:04

УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО,

 

КАНЯ НА РАБОТНА СРЕЩА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОРГАНИ, ОРГАНИЗАЦИИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ, ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ  НА ЮРИДИЧЕСКИ  ЛИЦА, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНАТА  ПРЕЗ НОВИЯ ПЛАНОВ ПЕРИОД 2014 – 2020г,  НА КОЯТО СРЕЩА ДА СЕ ОБСЪДИ И СЪГЛАСУВА  ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ.  

СРЕЩАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.07.2014Г. В СГРАДАТА НА НЧ „СВЕТЛИНА – 1938г.“ ОТ 14:00 ЧАСА.

 НА  СРЕЩАТА ЩЕ СЕ ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТ  НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020г..

С уважение,

 

СТОЯН БЕШИРОВ

Кмет на община Неделино

 
СЪОБЩЕНИЕ ОПАК
Петък, 18 Юли 2014 08:09

На 16 юни 2014 г. с подписване на договор между Община Неделино и "Стик" ЕООД, изпълнител на обществената поръчката с предмет: „ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО С ПОМОЩТА НА НАДГРАЖДАЩИ ОБУЧЕНИЯ“ ПО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ № 13-22-76 ОТ 29.01.2014 Г.   ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ2007 – 2013 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”,

стартира изпълнението на Дейност 2 „Надграждащочуждоезиково обучение по разговорен английски език, различно от предоставяното от ИПА“,  Дейност 3- Обучение за „Работа с програмните продукти на Microsoft Office и  подобряване на презентационните умения и Дейност 4 -Надграждащо обучение за „Методи за повишаване на личната продуктивност и ефективност на екипите в общинска администрация“по договор № 13-22-76/29.01.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

        На 23.06.2014г. започна провеждането на чуждоезиково обучение по разговорен английски език. Обучението е с продължителност 150 учебни часа и ще бъде проведено през месеците юни, юли и август.

 

Ръководител проект

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Неделино с помощта на надграждащи обучения” Договор рег. № 13-22-76/29.01.2014 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Неделино и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

 
Заедно за здравето на децата
Четвъртък, 10 Юли 2014 22:01

Под мотото „Заедно за здравето на децата“  премина спортния празник на децата от детските градини на ОДЗ №1 и ОДЗ „Пролет“ организиран от Община Неделино съвместно с РЗИ- гр. Смолян на 09.07.2014г.

Поздрав към децата от името на Кмета на Община Неделино отправи г-жа Румяна Караиванова – секретар на общината.

На празника присъстваха много деца, родители и гости.

Децата се забавляваха  истински, заедно с родителите  изпълниха комплекс от упражнения за профилактика на гръбначните изкривявания. Състезанията организирани по случай празника протекоха бурно и в спортсменски дух.

От името на г-н Стоян Беширов всички отбори  получиха  спортни награди.

 

Спорта е здраве, а децата са бъдещето ни!

Да са живи и здрави,

и нека този празник  се превърне в  част от ежедневието им!

Пожелава им Кмета на Община  Неделино.

 

 

 
СЪОБЩЕНИЕ
Вторник, 08 Юли 2014 11:01

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

       Във връзка с настаняването на участници и гости

на „Втори балкански фолклорен фестивал – Неделино 2014“, който ще се проведе на 5, 6 и 7 септември 2014 година, общинска администрация  Неделино търси къщи и стаи под наем.

       Гражданите, които имат възможност да предоставят такива може да се обадят на телефон: 0894 44 92 92 или в Туристически информационен център (ТИЦ) - Неделино, в срок до 22.08.2014 г. (петък)

    

ОТ РЪКОВОДСТВОТО

 
НЕДЕЛИНО СЕ ГОТВИ ЗА ПРАЗНИК
Понеделник, 07 Юли 2014 08:08

 

80 ГОДИНИ ОТ ИМЕНУВАНЕТО НА ГРАДА

40 ГОДИНИ ОТ НЕГОВОТО ОБЯВЯВАНЕ

 ВТОРИ БАЛКАНСКИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

 

На 5, 6 и 7 септември т. г. Неделино ще отбележи две исторически дати: 80 години от именуването му с днешното име и 40 години от обявяването му за град (3 септември 1974-а г.). Освен това градът се подготвя усилено за Втория балкански фестивал “Неделино` 2014”.

По този повод общинската администрация подготвя специална програма за достойно посрещане на тези прояви. Още през м. февруари са отправени покани до министрите на културата на всички балкански държави за участие на най-добрите им фолклорни ансамбли във фестивала на 5, 6 и 7 септември т. г. Статутът на фестивала, придружен с покана е изпратен до всички общини в България, както това е правено през всичките 12 години на провеждане на фестивала.

На първия Балкански фолклорен фестивал през 2013-а година взеха участие около 2 000 самодейци – певци, свирачи и танцьори. Интересът към тазгодишната проява е още по голям, според заявките за участие и запитванията до момента. Новото в Статута на второто издание на Балкански фестивал е, че се предвижда отделна класация за танцовите състави.

Втория Балкански фолклорен фестивал е посветен на уникалното двугласно пеене в Неделино. Не случайно Министерството на културата на Р. България го предложи за вписване в Представителния списък на ЮНЕСКО като наследство и достояние на европейската и общочовешка култура.

Неделино ще посрещне своите гости в преобразена градска среда - чист, гостоприемен и отговорен.

ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

 

Архив

Времето

ОБЩИНА

ФЕСТИВАЛ 2014

poster 50x701

ПАМЕТНИКЪТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПОСЕТИТЕЛИ


Днес:0
Вчера:0
За месеца:0
Общо:67752

RSFirewallProtected