Сряда, 05 Авг 2015
Покана
Вторник, 04 Авг 2015 15:43

Уважаеми  жители и гости на община НЕДЕЛИНО,

Кметът на община Неделино г-н Стоян Беширов Ви кани най- сърдечно да присъствате на откриването и полагането на първа копка на обект „Футболен  стадион и спортна зала – Алада”. Събитието ще се състои от 10.00ч. на 05. 08. 2015г/сряда/. Новооткриващият се обект се намира в близост до бившето основно училище „Васил Левски”, ул. „Напредък”.   

                 

                        Заповядайте!

ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

 
ПОКАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО
Сряда, 22 Юли 2015 19:11

 ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ  НАЦИОНАЛЕН   ФОЛКЛОРЕН  ФЕСТИВАЛ ЗА ДВУГЛАСНО ПЕЕНЕ И НАРОДНА ПЕСЕН С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

– 4,5 и 6 СЕПТЕМВРИ,  НЕДЕЛИНО -2015 Г.


Уважаеми Дами и Господа ,

 

          Имам удоволствието да поканя Вас и  Ваши фолклорни групи и състави  да вземат участие в Четиринадесетия Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие, който ще се проведе на 4, 5  и 6 септември 2015 г.в гр.Неделино, област Смолян.

          Фестивалът по традиция се провежда под патронажа на Министерство на културата и община Неделино.

          Фестивалът е посветен на Неделинското двугласно пеене – уникална проява на българския фолклор, предложен за вписване в Представителния списък на ЮНЕСКО.

          Моля  Вашата заявка да бъде изпратена до 05.08.2015 г. на адрес:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

НА

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИЯТ  НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН  ФЕСТИВАЛ  ЗА ДВУГЛАСНО ПЕЕНЕ И НАРОДНА ПЕСЕН С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ - 4,5 И 6 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

       гр.Неделино – 4990, обл.Смолян ,

бул.”Александър Стамболийски” № 104,

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА :  0892 /626998 ; 0894449254

e-mail:  fest2015@abv.bg

           oba_nedelino@abv.bg

 

 

С  уважение,

 

СТОЯН БЕШИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

 
О Б Я В А
Понеделник, 30 Март 2015 11:47

УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА  НЕДЕЛИНО,

УВЕДОМЯВАМЕ  ВИ, ЧЕ СТАРТИРА ПРОЕКТ №2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“ ПО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020Г.

ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ 30.03.2015Г. ДО 09.04.2015Г. НА ЛИЦАТА ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛЗВАТ УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“ – /ПОТРЕБИТЕЛИ/ И ЛИЦА ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ ГРИЖАТ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ  /ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ/.

КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И КАНДИДАТИТЕ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ МОГАТ ДА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗЕЦ  И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ГР. НЕДЕЛИНО, СТАЯ №26 НА ІV ЕТАЖ, ВСЕКИ ДЕН ОТ 9:00 ДО 17:00 Ч., ОТ 27.03 ДО  09.04.2015Г. КРАЙНИЯТ СРОК Е- 09.04.2015Г.

 
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ЗА 2014Г.
Четвъртък, 26 Март 2015 21:20

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ГОДИШЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ЗА 2014г.

 

 


 

 

Годишен отчет

за касово изпълнение 2014

 


 

Извънбюджетна сметка код 98


 

Извънбюджетна  код 42


 

Приходната част


 

Разходна част 1


 

Разходна част 2


 

 

 

 
ПРОЕКТЪТ "ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ“ УДЪЛЖАВА ДЕЙСТВИЕТО СИ ДО 31.12.2014 Г.
Четвъртък, 25 Септ 2014 15:38

На 01.09.2014 г. кметът на община Неделино Стоян Беширов подписа 37 допълнителни споразумения към договорите за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“ и 37 допълнителни споразумения към трудовите (граждански) договори на личните асистенти, по силата на които се удължава срока за предоставяне на социалните услуги по проект „Подкрепа за достоен живот“ до 31.12.2014 година включително. Това е осмата промяна на продължителността на проектните дейности. Така в Община Неделино назначените по проекта 30 лични асистенти ще се грижат четири месеца повече за 37 лица с трайни увреждания.

Предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“ по Проекта става общо 48 месеца, с планиран край 31.12.2014 г. включително, като няма да бъде извършван нов прием на документи.

От началото на 2011 г. в проекта са участвали 48 лица с трайни увреждания и 54 лични асистенти от гр. Неделино и селата: Върлино, Оградна, Средец, Бурево, Диманово, Гърнати, Кундево и Дуня. Конкретен бенефициент е Агенцията за социално подпомагане, а партньори общо 285 общини и райони в страната, между които и Община Неделино. Получаващите услугата „Личен асистент“ и техните близки са благодарни за поредното удължаване на проектните дейности.

Проектът „Подкрепа за достоен живот“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 
Още статии...

Архив

Времето

ОБЩИНА

ФЕСТИВАЛ 2015

426821973

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ 

НАЦИОНАЛЕН  

ФОЛКЛОРЕН  ФЕСТИВАЛ

ЗА ДВУГЛАСНО ПЕЕНЕ И

НАРОДНА ПЕСЕН

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ –

4, 5 и 6 СЕПТЕМВРИ,

 НЕДЕЛИНО -2015 Г.

ПАМЕТНИКЪТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПОСЕТИТЕЛИ


Днес:0
Вчера:0
За месеца:0
Общо:67752

RSFirewallProtected