Понеделник, 05 Окт 2015
ЗАПОВЕД
Четвъртък, 24 Септ 2015 16:41
 

З А П О В Е Д

 

№528/23.09.2015г.

гр. Неделино, обл. Смолян

 

        На основание чл.44 ал.2,от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка глава ХІІ / Правила за провеждане на предизборна кампания/- чл.183, ал. 3 от Изборния кодекс и във връзка с решение № 2095-МИ/10.09.2015 г. на ЦИК относно условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за общинските съветници и за кметове на 25.10.2015г.

НАРЕЖДАМ:

       1. Предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове на 25.10.2015г. се открива на 25. 09.2015г.и приключва в 24.00 часа на 23 октомври 2015г.

      2. Предизборната кампания се води на български език.

      3. Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерството на вътрешните работи. Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите.

      4. По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативни комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, реклами, обръщения и други рекламни материали.

      5.На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.

      6.Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление /по начина указан в разпоредбите на Изборния кодекс/.

      7.Агитационни материали могат да се поставят на сгради, огради и витрини само след разрешение на собственика или управителя на имота.

      8. Агитационните материали се поставят на определените от кмета на общината/ кметството места.

     8.1. Агитационните материали в гр. Неделино се поставят на следните места:

- оградната стена на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” /зад паркинга към ул. Напредък/;

- оградната стена на УО „Дичо Петров” /зад паркинга към ул. Ал. Стамболийски/;

- оградната стена срещу магазина на Илия Вълчев Горно Неделино;

- подпорната стена под трафопоста на ул. „Напредък“

- в селата на общината: на определени те от кметовете и кметските наместници места.

     9. Във връзка с поставянето на агитационни материали при провеждането на предизборната кампания строго да се спазват нормативните разпоредби на Изборния кодекс, по силата на който:

ЗАБРАНЯВАМ:

    9.1. Използването на държавния и общински транспорт за предизборна агитация.

    9.2. Използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавна собственост и безопасността на движението, както и на материалите, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

   9.3. Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до края на изборния ден.

   9.4. Агитацията на 24 октомври  (деня преди изборите) и на 25 октомври (в деня на изборите).

   9.5. Поставянето на агитационни материали в изборните помещения, както и на разстояние  по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното  помещение.

   10. Извън времето за провеждане на предизборната кампания ( от датата на насрочване на изборите за общински съветници и кметове -10.08.2015г. до началото на предизборната кампания -25.09.2015г.) се забранява поставянето на предизборни агитационни материали.

Настоящата заповед да се обяви на населението от общината чрез сайта на общината - (www.nedelino.bg); на информационното табло на входа на сградата на общинска администрация – гр. Неделино; в селата от общината – по преценка на кметовете и кметските наместници.

Копие от заповедта да се представи на: Общинска избирателна комисия– гр. Неделино, на  общинските ръководства на парламентарно представените партии и коалиции и началника на РУП – гр. Златоград.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на община Неделино.

 

 

                                                              

                                                              ЕМИЛИЯ СТЕФАНОВА ........./п/....

 

                                                            Зам.-кмет на Община Неделино

 

 

Изготвил:

Наташа Узунова/н-к отдел „АПОН”/

 
СЪОБЩЕНИЕ
Вторник, 15 Септ 2015 20:23

      Кмета на община  Неделино г-н Стоян Беширов,

кани  всички жители и гости на общината и с. Долен на курбан

по - повод успешното реализиране на европейски  проект: Реконструкция

и ремонт на част от общински път SML 3170, в участък – гр. Неделино- с. Крайна –

разклон с. Крайна – с. Козарка, част от новата пътна връзка,

Неделино- Крайна, Долен – Маказа.

В резултат от реализацията на този стратегически за нас проект, 

се изгради нова модерна пътна връзка, с която  се подобрява транспортната инфраструктура

през Неделино към съседните общини и международните транспортни коридори.

Събитието ще се състои  в петък /18.09.2015г./ от 11.30 часа  в с. Крайна до /пресевната/.

 

                             ЗАПОВЯДАЙТЕ!

 
Кмета на Община Неделино, г-н Стоян Беширов прие делегации от представителите на международни групи, участници в Четиринадесетия национален фолклорен фестивал с международно участие, 04-06 септември Неделино-2015 година.
Понеделник, 07 Септ 2015 20:56

На 06 септември 2015 г. Кметът на община Неделино, г-н Стоян Беширов прие делегациите представители на международни групи, участници в „Четиринадесетия национален фолклорен фестивал с международно участие Неделино-2015 г. „ Официалната церемония се състоя в  залата на общинска администрация гр.Неделино. Присъстваха представители на групи участници и метната власт от гр.Драма, Република Гърция ; гр.Истибана и с.Дедино общ.Радовиш, Република Македония; гр.Миовене, Република  Румъния; Велика Плана, Република Сърбия. Кметът на община Неделино даде пресконференция, на която специално благодари на всички участници за участието им в „Четиринадесетия фолклорен фестивал с международно участие Неделино-2015 г.“ Всяка година през месец септември за три дни площада на гр.Неделино се превръща в пресечна точка на култура, традиции, обичай и фолклор на представители от  всички краища на Република България и страните от Балканския полуостров.  Изтъкната бе ролята и значението на фолклора , както и организирането на подобни фестивали с международно участие на представители от страните на Балканския полуостров за обединението и мира в нашия регион. В заключение кмета на община Неделино подчерта, че към сегашния момент все по- трудно се организират подобни фолклорни фестивали с международно участие. Необходими са сериозни финансови и човешки ресурси, с които общините не разполагат в условията на финансова и икономическа криза. В този аспект кмета на община Неделино призова за солидарност и взаимопомощ на всички партньори. Отделните представители на делегации взеха отношение , като благодариха за добрата организация и гостоприемство.  Община Неделино, съответно получи покани за участие на културните мероприятия организирани  от  Община Мароня Сапес, Република Гърция; Велика Плана , Република Сърбия; гр.Истибана,  Република Македония ; гр.Миовене, Република  Румъния  и  т.н.

На пресконференцията присъстваше делегация от побратимената   община Мароня-Сапес , Република Гърция водена от кмета на общината, г-н Янис Ставридис. В делегацията бе включен бившия кмет на община Мароня  Сапес и настоящ съветник , г-н  Илияс  Йоанакис, заместник кметове и общински съветници. В словото си кмета на община Мароня Сапес, г-н Янис Ставридис  изтъкна необходимостта да се използва по - пълноценно   побратимяването между двете общин,  като възможност за интеграция в икономическата , социалната и културна сфера. Акцента на изказването му бе посланието  „преди да бъдем политици да бъдем просто хора, с човешки взаимоотношения помежду си“.

 
Слово на кмета за откриването на – Четиринадесетия национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие-Неделино 2015
Петък, 04 Септ 2015 14:47

 

 

Уважаеми господин Вицепремиер,

 

 

 Господа народни представители,

 Господин областен управител,

Господа колеги Кметове,

Скъпи съграждани и гости на Неделино,

 

 

     Приятно ми е като кмет на Община Неделино да ви приветствам с „Добре дошли в града на двугласа!” , който Министерството на културата обяви за живо човешко съкровище на България. Добре дошли на празника на нашия град и на Четиринадесетия национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие.

   Днес е важен ден за Неделино и неговата култура, запазена през вековете и посрещана с уважение от всяко ново поколение.  Като горд възпитаник израснал с тези традиции, предадени ми от моите родители,  те са дълбоко съхранени в мен и моето съзнание.  Историята свързана с културата на Неделино ни е научила на важни житейски уроци,с които аз живея и работя. Защото  ако хвърляш кал, няма как ръцете ти да останат чисти. И за да минем на по-високо ниво, да бъдем различни от тези, които ни цапат и сеят само злоба и раздор, трябва да се отнасяме към тях по-добре, отколкото те се отнасят към нас.

Точно тази максима е в основата на моите действия.

Всичко, което аз и моят екип преживяхме ни стимулира още повече да се борим за града и населението.

„Силен е не този, който не пада, а този, който успява да стане и да продължи”. Ние не се предадохме, заради Вас, изчистихме се от калта и продължаваме напред.

Заедно сме и имаме още много цели, дами и господа.

Основната е това, което загуби народа, общината като цяло за тези близо десет месеца назад, в материален и морален план, да се опитаме да компенсираме, макар че ще ни бъде изключителна трудно.

Ние сме общината с най-много на брой спечелени Европроекти. Държавата направи това, от което има нужда населението, но личните интереси и болни амбиции на някои хора надхвърлиха границата и попречеха на голяма част от проектите да се реализират. Като цяло общината загуби над 10 милиона евро, но най-много от всички загуби подрастващото поколение, защото то е бъдещето на този град.

Това бяха нереализираните проекти за изграждане на две спортни площадки, градски стадион и спортна зала, въпреки че имаше осигурено финансиране. Аз лично няма да намеря спокойствие за тази загуба, вярвам и вие, и се надявам да обединим сили, да търсим други възможности и пак да постигаме добри резултати. Аз и моя екип имаме надежда, че ще успеем със силна воля и дух да компенсираме загубеното, а народа нека реши кога и как да накаже виновните за това.

Мечтата ми е, в следващите години Неделино да процъфти и  да се превърне в стратегически културен и инвестиционен център.

   До днес ние сме „градът на двугласа”, но нали „човек е голям толкова, колкото са големи и мечтите му”, затова аз искам Неделино да се превърне и в „градът на Минералната вода и балнеолечението”.

Вече имаме основата за това – два успешни сондажи за Минерална вода и пътя – Неделино-Крайна-Маказа, с чието изграждане отваряме града към Европа и света за инвестиции.

Правим всичко възможно за привличането на външни инвеститори, за целта предвиждаме и определена промишлена зона на града.

   Знам, предстои ни много, работа, за да променим първо стереотипа на мислене, трябва да дадем всичко от себе си, за да живеем по-добре, за да учат спокойно децата ни, да виждат тук своето бъдеще, да се посвещават с готовност на родния край. На Неделино хубавото му предстои! Това не са приказки, дами и господа, това е живата истина. Вие ме познавате добре, знаете моят стил на работа, моята преданост и жертвоготовност в името и за просперитета на общината. Трябва да повярваме, че всичко зависи от нас.

            Понеже ни е събрал красив повод – Празникът на нашия град и откриването на Четиринадесетия национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие, довел в Неделино повече от 3 500 певци, свирачи и танцьори от България и чужбина, аз ви поздравявам от цялото си сърце и ви моля да приемете моите най-сърдечни пожелания за здраве и благополучие. Радвайте се на обич и на човешко щастие, носете в сърцето си българското небе, което трепти над нашето родно Неделино!

            Честит празник, скъпи съграждани!

 

 
GREETING
Петък, 04 Септ 2015 14:43

 

 

Dear citizens and guests in Nedelino,

Today begins the 14th National Folklore Festival for two-voices singing and Folklore

song with International Participation along with the Holiday celebration of our

town- Nedelino 2015. That’s why I want to address to you my wish for health,

happiness, and good luck.

During last four years Nedelino has prospered and has turned into the most

beautiful Rhodope town! It has great achievements and now it is a European town.

The proof for that is this new municipal building- a unique landmark which rises like a

dome in the center of the town. It is a symbol of our strength and the will to stand

up for its completion.  Today is the time for its solemn and official opening.

Nice holidays and celebrations are ahead. More than 3,500 singers, fiddlers, pipers,

and dancers will come from different parts of this country and abroad.

Many friends and guests will be here too.

Let’s meet them with the word, “Welcome”! Let’s open your hearts and

homes wide for them!

 Enjoy yourself! Smile more! And be happy!

Happy holiday, Nedelino people!

Stoyan Beshirov

Mayor of Nedelino Municipality

 

Архив

ИЗБОРИ 2015

logo mestni izbori 2015

ОБЩИНА

ФЕСТИВАЛ 2015

426821973

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ 

НАЦИОНАЛЕН  

ФОЛКЛОРЕН  ФЕСТИВАЛ

ЗА ДВУГЛАСНО ПЕЕНЕ И

НАРОДНА ПЕСЕН

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ –

4, 5 и 6 СЕПТЕМВРИ,

 НЕДЕЛИНО -2015 Г.

ПАМЕТНИКЪТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПОСЕТИТЕЛИ


Днес:0
Вчера:0
За месеца:0
Общо:67752

RSFirewallProtected