Вторник, 01 Септ 2015
Публична покана -Изготвяне, проектиране на инвестиционен проект "Пристройка на общежития в УПИ І-общежитие и УПИ ІІІ -общински пазар, кв. 92 по плана на гр. Неделино".
Вторник, 15 Май 2012 09:06
Публична покана
Изготвяне, проектиране на инвестиционен проект "Пристройка на общежития в УПИ І-общежитие и УПИ ІІІ -общински пазар, кв. 92 по плана на гр. Неделино".

 Публикувана в АОП с уникален код 9001792
Валидна до 21.05.2012г.

 документация 6.60 Mb

 покана 872.10 Kb


Решение за прекратяване на обществена поръчка с предмет:

Изготвяне, проектиране на инвестиционен проект „Пристройка на общежития в УПИ І-общежитие и УПИ ІІІ-общински пазар, кв. 92 по плана на гр. Неделино” и публикувана в РОП с уникален код № 9001792.

 решение 321.14 Kb

 
Назад

ИЗБОРИ 2015

logo mestni izbori 2015

ОБЩИНА

ФЕСТИВАЛ 2015

426821973

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ 

НАЦИОНАЛЕН  

ФОЛКЛОРЕН  ФЕСТИВАЛ

ЗА ДВУГЛАСНО ПЕЕНЕ И

НАРОДНА ПЕСЕН

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ –

4, 5 и 6 СЕПТЕМВРИ,

 НЕДЕЛИНО -2015 Г.

ПАМЕТНИКЪТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

RSFirewallProtected