Петък, 26 Авг 2016

СЪОБЩЕНИЯ


Информационна кампания Съобщения | 28/07/2016

   Днес на 28.07.2016г. се проведе информационна кампания на Център за спешна медицинска помощ – Смолян в партньорство с неправителствена организация Междун [ ... ]


Покана до Стоян БешировСъобщения | 27/07/2016

Покана до Стоян Стефанов Беширов за предстоящо заседание на Общински съвет.


Безплатни медицински прегледи Съобщения | 07/07/2016

Кмета на Община Неделино заедно с Националната асоциация за защита на пациента и Медицински център „СБР Родопи" организират безплатни прегледи и прегледи с н [ ... ]


До Иван Стоянов Стефанов гр.Пловдив,ул."Кукуш" Съобщения | 07/07/2016

На основание чл.61, ал.З, от АПК и във връзка с §4, ал.1 от ДР на ЗУТ, Община Неделино съобщава на заинтересованите лица съгласно чл.131, ал.1 и във връзка с чл.128, ал.1 от З [ ... ]


 
Наредба за детските градини

 

 

 

programa nedelino

 

 

 
По повод Петнадесетия национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие – Неделино 2016 на 3,4 и 5 септември, Общинска администрация уведомява всички желаещи, които искат да предоставят частни квартири за 2, 3, 4 и 5.09.2016г. могат да направят заявка на тел:0894449290 или при г-жа Диана Иванова, главен експерт „Култура и социални дейности“ / 2-ри етаж/
 

 

ИНФОРМАЦИЯ

МЕСТНИ КОМИСИИ

ОБЩИНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

АРХИВ

.