Сряда, 01 Април 2015
О Б Я В А
Понеделник, 30 Март 2015 11:47

УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА  НЕДЕЛИНО,

УВЕДОМЯВАМЕ  ВИ, ЧЕ СТАРТИРА ПРОЕКТ №2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“ ПО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020Г.

ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ 30.03.2015Г. ДО 09.04.2015Г. НА ЛИЦАТА ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛЗВАТ УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“ – /ПОТРЕБИТЕЛИ/ И ЛИЦА ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ ГРИЖАТ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ  /ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ/.

КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И КАНДИДАТИТЕ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ МОГАТ ДА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗЕЦ  И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ГР. НЕДЕЛИНО, СТАЯ №26 НА ІV ЕТАЖ, ВСЕКИ ДЕН ОТ 9:00 ДО 17:00 Ч., ОТ 27.03 ДО  09.04.2015Г. КРАЙНИЯТ СРОК Е- 09.04.2015Г.

 
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ЗА 2014Г.
Четвъртък, 26 Март 2015 21:20

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ГОДИШЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ЗА 2014г.

 

 


 

 

Годишен отчет

за касово изпълнение 2014

 


 

Извънбюджетна сметка код 98


 

Извънбюджетна  код 42


 

Обяснителна записка


 

Приходната част


 

Разходна част 1


 

Разходна част 2


 

 

 

 
ПРОГНОЗИ И ХИДРОЛОЖКА ИНФОРМАЦИЯ
Четвъртък, 26 Март 2015 16:52

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ДИРЕКЦИЯ “УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ”

 

На основание:Заповед № РД – 96/02.02.2012 г.

 


 

ПРОГНОЗИ И ХИДРОЛОЖКА ИНФОРМАЦИЯ

 


 

 
СЪОБЩЕНИЕ
Събота, 21 Март 2015 10:03

 

На основание Наредба №22 от 10.02.2006г. и Европейски регламент 1069 от 2009г., уведомяваме всички жители на община Неделино, че е преустановено функционирането на „Трупната яма“, намираща се на изхода на град Неделино по посока гр. Златоград.

Забранява се изхвърлянето на трупове на умрели животни и странични животински продукти извън обектите регистрирани в регионалните ветеринарномедицински служби.

Всички жители се задължават да ползват услугите на ЕКАРИСАЖ – гр. ВАРНА, тел. за контакти: 0889501204. Специализираните коли всяка седмица в понеделник и четвъртък обслужват област Смолян.

От ръководството:

20.03.2015г.

Гр. Неделино   

 
П О К А Н А от Областен информационен център - Смолян
Вторник, 17 Март 2015 11:31

Уважаеми дами и господа,

 
имаме удоволствието да ви поканим на информационна среща с представители на Областен информационен център - Смолян, която ще се проведе на 20.03.2015 г. (петък) от 10:30 ч. в залата на Народно читалище "Светлина - 1938".
На срещата ще бъдат представени индикативните годишни работни програми за 2015 г. на оперативните програми, както и ще бъде организирана отворена приемна, в която посетителите ще получат отговор на своите въпроси за възможностите за финансиране през новия програмен период.
 
Повече информация ще намерите в прикачената покана и програма.
С уважение:
Екипът на ОИЦ - Смолян
 

-- 

Областен информационен център - Смолян

гр. Смолян 4700 
бул. България № 12
Сградата на Община Смолян, в ляво от централния вход.
 

Телефон: +359 (301) 888 05 
 

Архив

Времето

ОБЩИНА

ФЕСТИВАЛ 2014

poster 50x701

ПАМЕТНИКЪТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПОСЕТИТЕЛИ


Днес:0
Вчера:0
За месеца:0
Общо:67752

RSFirewallProtected