Сряда, 03 Септ 2014
ПОКАНА
Вторник, 26 Авг 2014 10:23

    Утре 03.09.2014г. в 09.00 часа,  Кмета на община Неделино г-н Стоян Беширов кани всички съграждани на откриването на туристическа пътека от Ценъра на град Неделино до месността " Фенере"

 
П О К А Н А
Вторник, 26 Авг 2014 06:42

П О К А Н А

ДО

ОБЩИНСКИТЕ РЪКОВОДСТВА НА

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ

ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ:

ПП „ГЕРБ”

КП „КОАЛИЦИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ”

ПП „ДПС”

ПП „АТАКА”

КОАЛИЦИИТЕ, КОИТО ИМАТ ЧЛЕНОВЕ

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НО НЕ СА

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ:

КОАЛИЦИЯ „ББЦ, ВМРО-БНД, ЗНС, ДГ”

КОАЛИЦИЯ „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”

         

Относно: Консултации за съставите на Секционните избирателни комисии в община Неделино за произвеждане на Парламентарни избори  в Република България на пети октомври 2014 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

          На основание чл. 91, ал. 3 от Изборния кодекс и Решение №672-НС/13.08.2014г. на Централната избирателна комисия, Ви каня да вземете участие в консултации за определяне на съставите на Секционните избирателни комисии в община Неделино за провеждане на изборите за Народни представители  на 05 октомври 2014 г.

          Консултациите ще се състоят на 28.08.2014г. (четвъртък) от 10.00 часа в заседателната зала на общинска администрация – гр. Неделино.

          При консултациите участващите  партии и коалиции представят:

  1. Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
  • Имената и ЕГН на предложените лица;
  • Длъжността в комисията, за която се предлагат;
  • Образование, специалност;
  • Партия или коалиция, която ги предлага;
  • Телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
  1. Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 05.08.2014г.; или копие от решението за образуване на коалицията. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията.
  2. Когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно.
  3. Списък с резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член от СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

В консултациите може да участват и други партии и коалиции.        

продължава>
 
КУРБАН ПО ПОВОД МИНЕРАЛНАТА ВОДА В ГР. НЕДЕЛИНО
Петък, 22 Авг 2014 09:06

Над 1 500 души се събраха на курбана в община Неделино, които бе организиран от кмета на общината г-н Стоян Беширов, по - случай  откриването на  минерална вода на две места  в града: пред „Бърза помощ“ и в двора на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. На курбана присъстваха множество жители и гости на община Неделино. В присъствието на хората кмета на общината г-н Стоян Беширов съобщи, че вече е получен протокол от  лицензирана  лаборатория за водата пред  „Бърза помощ“ , с  което се доказва,че  минералната вода е годна за пиене.

 
СЪОБЩЕНИЕ – ПРИЗИВ
Понеделник, 18 Авг 2014 18:53

 

Кмета на община Неделино Стоян Беширов призовава всички в чест на празника на града и  Втория балкански фолклорен фестивал да изявят  гражданската си позиция и помогнат на ОбА -  Неделино в усилията и да направи града ни по-чист и по-приветлив.

Умоляват се всички жители  на Община Неделино да почистят около домовете си, всички терени и зелени площи.  Да се освободят прилежащите тротоари и улични платна от дърва, строителни материали, МПС-та и всякакви други отпадъци.

Напомняме още, че на неизпълнилите предписанието на общинска администрация ще бъдат наложени парични санкции, съгласно законовите разпоредби.

Предварително Ви благодарим!

СТОЯН БЕШИРОВ         

Кмет на Община Неделино     

 
Втори успешен сондаж на кмета Беширов
Сряда, 06 Авг 2014 22:10

       Днес  около 20.00 часа заря озари небето над  Неделино, с което бе обявено на всички, че  при втория сондаж в двора на училището бликна с мощна сила термална  вода. Водата е с много по- голям дебит и по –топла ( около 40 градуса) от първата, (която да припомним съвсем скоро бе извлечена  на повърхността  от земните недра  пред  бившето ученическото общежитие с дебит 20 литра в секунда и около 30 градуса). Това беше повод, който събра стотици граждани на мястото на събитието, за да споделят радостта си от факта, че до вчера в Неделино нямаше достатъчно вода за пиене, а сега блика на фонтани от земните недра и да благодарят на Човека, кмета на общината господин Стоян Беширов, основният виновник за това. Наистина ще се окаже, че водата ще е „злато“ за Неделинци.

ПРЕСЦЕНТЪР НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

 

Архив

Времето

ИЗБОРИ 2014

images 1

ОБЩИНА

ФЕСТИВАЛ 2014

poster 50x701

ПАМЕТНИКЪТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПОСЕТИТЕЛИ


Днес:0
Вчера:0
За месеца:0
Общо:67752

RSFirewallProtected