Четвъртък, 18 Дек 2014
ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ
Понеделник, 08 Дек 2014 00:00

ЗАМЕСТНИК - КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

Г-ЖА ФАНКА ГЕОРГИЕВА

 

 

                                                                                                       ПРИЕМ НАГРАЖДАНИ

                                                                                      Всеки понеделник         от  9:00 ч. до 12:00 ч.

                                                                                                                         от 14:00 ч. до 16:00 ч.

  

 

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТИ: 03072/ 88-01    

 
ЗАПОВЕД
Петък, 05 Дек 2014 17:27

ЗАПОВЕД

№ 473/05.12.2014г.

гр.Неделино, област Смолян

На основание Заповед №Р-245/ 4.12.2014г. на Главна дирекция ПБЗН за предприемане превантивни мерки за недопускане на наводнения и други последици, във връзка с обявен жълт код в 7 области в страната, включително и област Смолян, където се очакват да паднат големи количества дъжд, а на по-високите места и сняг

НАРЕЖДАМ

1.    Да се създаде организация за наблюдение на нивата на реките и се обърне внимание на водосборните реки  в региона, като най-вече критичните участъци по поречието на р. Неделинска;

2.    Да бъдат приведени в готовност всички структури на единната спасителна система и своевременно да се изпълнява Общинския план за защита на населението при бедствия, включително оповестяване и извършване на евакуация на застрашеното население с извеждане;

3.    Да се изпълнят необходимите превантивни мерки съобразно обстановката за недопускане застрашаване живота и здравето на населението и нарушаване на инфраструктурата на територията на гр. Неделино и всички населените места на територията на община Неделино.

Контрол върху изпълнението  запазвам за себе си.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички кметове и кметски наместници на територията на община Неделино и всички заинтересовани страни за сведение и изпълнение.

 

                                                            С уважение,

                                                                                Румяна Караиванова

                                                                        Зам. Кмет на  Община Неделино

 
П О К А Н А
Петък, 21 Ное 2014 00:00

        

        Във връзка с провеждане на заседание на  Общински съвет – гр.Неделино  на 28.11.2014г. от 16,00ч. уведомяваме всички заинтересовани лица, че публичното обсъждане на бюджета на Община Неделино за 2015г.,   ще се проведе на 28.11.2014г. от 15,00ч.в Заседателната зала на Община Неделино.

                       Емилия Стефанова

                      Директор Дирекция“АП,ФСД и ЧР“

Общинска администрация – гр.Неделино  кани всички граждани, юридически лица, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане.

      Мнения и препоръки от страна на гражданите могат да се изпращат и на електронната поща : oba_nedelino@abv.bg

 
Детска градина ОДЗ1, гр.Неделино-преди ремонта и след!??
Неделя, 16 Ное 2014 00:16

 
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Петък, 14 Ное 2014 21:49

 

Във връзка с невярната информация, тиражирана в някои медии, ви уведомявамe, че г-н Стоян Беширов - кмет на община Неделино е в платен годишен отпуск от 10.11.2014 до 18.12.2014г.включително /съгласно уведомление вх.№ 163/10.11.2014г.до ОбС-гр.Неделино/ и в момента е заместван от зам.-кмета на Община Неделино  г-жа Румяна Караиванова.

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Архив

Времето

ОБЩИНА

ФЕСТИВАЛ 2014

poster 50x701

ПАМЕТНИКЪТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПОСЕТИТЕЛИ


Днес:0
Вчера:0
За месеца:0
Общо:67752

RSFirewallProtected