Неделя, 24 Юли 2016

СЪОБЩЕНИЯ


Безплатни медицински прегледи Съобщения | 07/07/2016

Кмета на Община Неделино заедно с Националната асоциация за защита на пациента и Медицински център „СБР Родопи" организират безплатни прегледи и прегледи с н [ ... ]


До Иван Стоянов Стефанов гр.Пловдив,ул."Кукуш" Съобщения | 07/07/2016

На основание чл.61, ал.З, от АПК и във връзка с §4, ал.1 от ДР на ЗУТ, Община Неделино съобщава на заинтересованите лица съгласно чл.131, ал.1 и във връзка с чл.128, ал.1 от З [ ... ]


Квартири за ФестивалаСъобщения | 07/07/2016

По повод Петнадесетия национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие – Неделино 2016 на 3,4 и 5 септември, Общинска адми [ ... ]


Среща по проблеми с програмите за временна заетостСъобщения | 27/06/2016

На 29.06.2016г. /сряда / от 11.00 часа в Читалище „Светлина-1938“ – гр. Неделино ще се състои среща на кмета на община Неделино – г-н Боян Кехайов и ръководството на Бюро [ ... ]


 
 
Финансово оздравяване

 
Екологична оценка на планове и програми

 

 

ЗАПОВЕД №413/15.07.2016г.

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с отдаване на последна почит към нашите съгражданки починали в автомобилна катастрофа на 14.07.2016г. в Авила -Кралство Испания и в изпълнение на Решение № 258/ 15.07.2016г .на ОбС -Неделино

ОБЯВЯВАМ:

Дните 16, 17 и 18 юли 201бг. за дни на траур на територията на Община Неделино в памет на

• Светла Стефанова Карамитева

• Милена Минчева Михайлова

• Бисера Емилова Ковачева

 

1. Забранявам провеждането на публични тържества и радостни ритуали през траурните дни.

2. На територията на Община Неделино, националните и общински знамена да бъдат спуснати наполовина.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на жителите на Община Неделино,директорите на детски и учебни заведения, началниците на учреждения , институции и дружества, както и на собствениците и управителите на търговски заведения.

pdfРешение №258

 

 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

ИНФОРМАЦИЯ

МЕСТНИ КОМИСИИ

ОБЩИНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

АРХИВ

.