Вторник, 23 Септ 2014
СЪОБЩЕНИЕ
Сряда, 17 Септ 2014 08:19

         opak

Община Неделино, като  бенефициент по проект: „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Неделино с помощта на надграждащи обучения” по Договор № 13-22-76/29.01.2014г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет” съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, успешно приключи Дейност 3 „Обучение за „Работа с програмните продукти на Microsoft Office и подобряване на презентационните умения”.           

       Програмата на обучението обхвана работа с програмни продукти на Microsoft Office - MS Word, MS Excel, MS Outlook и MS Power Point.

      Обученията бяха проведени на 29.08.2014г.-31.08.2014г. в х-л «Сезони», гр. Трявна. В целевата група бяха включени 40 участника.

       След проведените обучения всеки един от участниците получи сертификати за успешно преминато обучение.

      Като задължителна дейност, Дейност 3 е в съответствие с общата цел и специфичните цели на проекта – обученията ще допринесат за повишаване на квалификацията и мотивацията на представителите на целевата група.

Ръководител проект

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Неделино с помощта на надграждащи обучения” Договор рег. № 13-22-76/29.01.2014 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Неделино и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 
Първи учебен ден 2014г.
Понеделник, 15 Септ 2014 20:15

15 – ти септември е началото на новата учебна година и по традиция кмета на Община Неделино г-н Стоян Беширов присъства на откриването й във всички учебни заведения на територията на общината.

С топли чувства и искрени пожелания за успех, по- добри знания и постижения в училище, кмета поздрави всички присъстващи на откриването на новата учебна 2014/2015 година в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Неделино.

За децата от детските  градини  на ОДЗ №1 гр. Неделино и  ЦДГ „Зора“ с. Средец, техните родители и учители  това е един незабравим миг, защото новата учебна година стартира в нови обновени сгради.

Благодарение на Кмета на Община Неделино, неговата упоритост и последователност ОДЗ №1 придоби европейски облик, където децата да се възпитават и учат със самочувствие на европейци.

 Нова е обстановката и за децата от ЦДГ „Зора“ с. Средец. За по – малко от месец се извърши реконструкция  и преустройство в сградата на ОУ „Васил Левски“ с. Средец  на първи етаж, където  се обособиха подходящи помещения и ЦДГ „Зора“ се премести там.

 

Честит първи учебен ден

на всички ученици и учители!

Желая Ви успешна нова учебна година!

Стоян Беширов- Кмет на Община Неделино

 
СЛОВО За закриване на Втория балкански фолклорен фестивал 7 септември 2014 година
Сряда, 10 Септ 2014 20:15

 

                        Уважаеми гости,

                        Драги съграждани,

 

            Три дена вашите песни и танци огласяха дефилето на Неделинска река. Три дена ние бяхме щастливи и богати хора, защото имахме вашата младост, талант и изкуство. Защото ни сродихте с песните на България, запознахте ни с най-хубавото от наследството на балканските народи, донесохте ни поздрав от далечен Иран...

            По време на фестивала ние усещахме трепетите ви, преди да пуснете сладкопойните си гласове, чувствахме вълнението, което изпитвахте, очаквайки аплодисменти от публиката и реакцията на  професионалното жури. Така е, защото в народното изкуство е духът на България.

От името на Общинското ръководство, на жителите на град Неделино и от мое име, аз ви благодаря за всичко, което направихте, за да бъде Втория балкански фолклорен фестивал още една крачка напред по своя път, за да бъде градът на двугласа – град на сърдечност, приятелство и дружба между хората.

            Поздравявам от сърце наградените, подкрепям с цялата си любов младите, пожелавам на всички творческа висота и всеотдайност в името и за прославата на нашия безсмъртен народ.

            Закривам Втория балкански фолклорен фестивал и казвам: „Добре дошъл!” Трети – през септември 2015 година.

            На добър път, скъпи приятели!

 

            7 септември 2014 г.

                                                           СТОЯН БЕШИРОВ –

                                                           КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО


 

SPEECH

FOR CLOSURE OT THE SECOND BALKAN FOLKLORE FESTIVAL

SEPTEMBER 7TH, 2014

Dear guests,

Dear citizens,

For three days, your songs have sounded in the gorge of the Nedelino River. For three days, we were happy and rich because we experienced your youth, talent, and musical arts. You connected us to the songs of Bulgaria and presented the best of the heritage of the Balkan peoples, and you even brought us a greeting from faraway Iran.

During the festival, we felt your trill before performing with your melodious voices, and we felt your excitement when you were applauded by people and reacted to the professional judges. That is because the spirit of Bulgaria is in the folk art.

On behalf of the municipal management, of the citizens of Nedelino Municipality, and of my name: Thank you for everything you have done for the Festival to be such a success, and thank you for making the town of two-voices singing a town of heartiness, friendship, and good fellowship between people.

I heartily congratulate the winners, I support with all my love young people, I wish all of you creative heights in music, and I dedicate this in the name of and for the glory of our eternal people.

This closes the Second Balkan Folklore Festival, and I want to tell you, “Welcome to the third one - in September, 2015!”

Farewell, dear friends!

September 7th, 2014

Stoyan Beshirov

Mayor of Nedelino Municipality

 

 

 

 
П О З Д Р А В Л Е Н И Е
Четвъртък, 04 Септ 2014 11:47

         Уважаеми съграждани,

         Драги гости на Неделино,

 

         На 5 септември започва Вторият балкански фолклорен фестивал, тогава е и Празникът на нашия град. Затова се обръщам към вас с пожелание за здраве, щастие и много късмет.

         Неделино е град със самобитен характер и ярка култура. Ръцете на неговите стопани отглеждаха години наред жълтото „злато” на Родопите. Те се прославиха не само като добри тютюнджии, но и като много добри хора.  Където и да се намират – в България или в Европа, неделинци имат свое лице. Едно тяхно качество обаче стои над всичко – любовта към България.

         Предстоят хубави празници. Ще дойдат повече от 3 600 певци, свирачи и танцьори от различни краища на страната, ще пристигнат гости от чужбина, ще почукат на вратата ни много приятели...

Посрещнете ги с „Добре дошли!”. Разтворете широко сърцата и домовете си. Радвайте се!

         Честит празник, скъпи съграждани!

 

СТОЯН БЕШИРОВ –

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

 
КУРБАН ПО ПОВОД МИНЕРАЛНАТА ВОДА В ГР. НЕДЕЛИНО
Петък, 22 Авг 2014 09:06

Над 1 500 души се събраха на курбана в община Неделино, които бе организиран от кмета на общината г-н Стоян Беширов, по - случай  откриването на  минерална вода на две места  в града: пред „Бърза помощ“ и в двора на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. На курбана присъстваха множество жители и гости на община Неделино. В присъствието на хората кмета на общината г-н Стоян Беширов съобщи, че вече е получен протокол от  лицензирана  лаборатория за водата пред  „Бърза помощ“ , с  което се доказва,че  минералната вода е годна за пиене.

 

Архив

Времето

ИЗБОРИ 2014

images 1

ОБЩИНА

ФЕСТИВАЛ 2014

poster 50x701

ПАМЕТНИКЪТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПОСЕТИТЕЛИ


Днес:0
Вчера:0
За месеца:0
Общо:67752

RSFirewallProtected