Неделя, 25 Септ 2016

СЪОБЩЕНИЯ


Оплаквания за нарушаване на обществения редСъобщения | 13/09/2016

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО, Във връзка със зачестилите оплаквания от Ваша страна за нарушаване на обществения ред и спокойствието на гражданите чре [ ... ]


Извънредно общо събрание-НЧ „Светлина-1938"Съобщения | 13/09/2016

П О К А Н А  
Настоятелството при НЧ „Светлина-1938" кани всички членове на читалището на извънредно общо събрание, което ще се проведе на 15 септември  [ ... ]


Стартира раздаването на хранителни продукти 2-ри траншСъобщения | 12/09/2016

Стартира раздаването на хранителни продукти 2-ри транш12/09/2016, 13:24


Покана до Стоян БешировСъобщения | 25/08/2016

Покана до Стоян Стефанов Беширов за предстоящо редовно заседание на Общински съвет на 31.08.2016г. от 10.00ч.25/08/2016, 16:51 


Сряда, 21 Септ 2016 13:31

 

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

От кмета на община Неделино – Боян Кехайов
по случай 22 септември- ден на Независимостта

Уважаеми граждани и гости на община Неделино,
Приемете моите най - искрени поздравления по повод националния празник на България – деня на независимостта!
Този празничен ден е от изключително значене за нас, българите, тъй като е извоюван без чужда помощ, благодарение на самочувствието и увереността на българския народ.
В ден като днешния ние сме длъжни да си направим сметка, че уроците от септември 1908 година са ясен знак на българския народ за неговата силна воля да гради своето бъдеще.
Най - сърдечно Ви пожелавам здраве, благополучие и успехи!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

 

 
Петък, 16 Септ 2016 19:51

 

 ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА

ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ЗА 2015 Г.

 

 На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.43, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Неделино, Кметът на Община Неделино и Председателят на Общински съвет Неделино канят жителите на Община Неделино, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица на публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Неделино за 2015 година.

Публичното обсъждане ще се проведе на 26.09.2016 г. (понеделник) от 15.00 часа в заседателната зала на петия етаж в сградата на Общинска администрация Неделино.

 

 
Петък, 16 Септ 2016 16:04

 

ИНФОРМАЦИЯ

МЕСТНИ КОМИСИИ

ОБЩИНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

АРХИВ

.