Вторник, 26 Юли 2016

СЪОБЩЕНИЯ


Безплатни медицински прегледи Съобщения | 07/07/2016

Кмета на Община Неделино заедно с Националната асоциация за защита на пациента и Медицински център „СБР Родопи" организират безплатни прегледи и прегледи с н [ ... ]


До Иван Стоянов Стефанов гр.Пловдив,ул."Кукуш" Съобщения | 07/07/2016

На основание чл.61, ал.З, от АПК и във връзка с §4, ал.1 от ДР на ЗУТ, Община Неделино съобщава на заинтересованите лица съгласно чл.131, ал.1 и във връзка с чл.128, ал.1 от З [ ... ]


Квартири за ФестивалаСъобщения | 07/07/2016

По повод Петнадесетия национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие – Неделино 2016 на 3,4 и 5 септември, Общинска адми [ ... ]


Среща по проблеми с програмите за временна заетостСъобщения | 27/06/2016

На 29.06.2016г. /сряда / от 11.00 часа в Читалище „Светлина-1938“ – гр. Неделино ще се състои среща на кмета на община Неделино – г-н Боян Кехайов и ръководството на Бюро [ ... ]


 
 
Финансово оздравяване

 

 
По повод Петнадесетия национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие – Неделино 2016 на 3,4 и 5 септември, Общинска администрация уведомява всички желаещи, които искат да предоставят частни квартири за 2, 3, 4 и 5.09.2016г. могат да направят заявка на тел:0894449290 или при г-жа Диана Иванова, главен експерт „Култура и социални дейности“ / 2-ри етаж/
 

 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

ИНФОРМАЦИЯ

МЕСТНИ КОМИСИИ

ОБЩИНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

АРХИВ

.